Om os

Bakkehusets brugerbestyrelse og husleder 2018

Foreningen Bakkehuset i Vedbæk består af alle medlemmerne, de frivillige arbejdsgrupper og bestyrelsen.

Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper. Du kan byde ind med forslag til nye aktiviteter, som du selv har lyst og overskud til at forestå efter 1. januar, og alle er velkomne til at give en hånd med, dér hvor den enkelte synes, at han eller hun kan gøre en forskel. 

Frivillige arbejdsgrupper og deres tovholdere

 • Bestyrelsen – formand Anne Grete Swainson og næstformand Ole Nielsen
 • Økonomigruppen – kasserer Poul Erik Andersen, næstformand Ole Nielsen
 • Kommunikationsgruppen – Erling Reesbøll og Tove Melton
 • Cafégruppen – Anne Grete Swainson, Flemming Hagen Gregersen, Ingalill D Johnsen, medarbejder Tina Løvenaa, Eva Lundberg 
 • Aktivitetsgruppen –  Inger Skat Kaplan
 • Arrangementsgruppen – Lone Lillemark m.fl.
 • Receptionistgruppen – frivillig Hanne Ellemann-Jensen
 • Frivilliggruppen – Lone Lillemark
 • Havegruppen – Jens Broch
 • Indretningsgruppen –  Kristin Østergaard
 • Handy-men gruppen – Jens Broch
 • Husleder Flemming Hagen Gregersen – flemg@rudersdal.dk   
 • Cafémedarbejder Ingalill D. Johnsen – injo@rudersdal.dk
 • Cafémedarbejder Tina Løvenaa – tilo@rudersdal.dk
 • Cafémedrbejder Agate Dunowa

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede drift og koordinering af aktiviteter i Bakkehuset i og med udgangspunkt i Bakkehuset, f.eks. udvikling af programindhold, ansættelse af trænere, organisering af frivillige, politik for medlemskab, organisering af frivillige i arbejdsgrupper, cafédriften, udlejning af huset, foreningens økonomi, politik for medlemsskab, fastsættelse af åbningstider og samarbejdet med Rudersdal kommune. Bestyrelsen har et tæt samarbejde med den af kommunen ansatte husleder.

Huslederen har ansvaret for den daglige drift af huset gennem et nært samarbejde med bestyrelsen, ansatte, arbejdsgrupper og frivillige. Huslederen har derudover den løbende og strukturerede kontakt til Rudersdals kommunes Social og Sundhedsområde og kommunens øvrige aktivitetscentre.

Cafémedarbejderne har det professionelle ansvar for den daglige drift af caféen, herunder menuplanlægning og indkøb i respekt for kommunens sundhedspolitik og i samarbejde med cafégruppen og huslederen.

Vedbæk Strandvej 373
2950 Vedbæk

 

Receptionen er åben hverdage
mellem kl. 09.00 – 13:00

Tlf.: 46 11 15 80

Bakkehuset mail: bakkehuset@bakkehuset2950.dk

Husleder

Flemming Hagen Gregersen
flemg@rudersdal.dk