Spring til indhold

Bakkehusets bestyrelse

Foreningen Bakkehuset i Vedbæk består af alle medlemmerne, de frivillige arbejdsgrupper og bestyrelsen.

Bestyrelsen har nedsat en række arbejdsgrupper. Du kan byde ind med forslag til nye aktiviteter, som du selv har lyst og overskud til at forestå, og alle er velkomne til at give en hånd med, dér hvor den enkelte synes, at han eller hun kan gøre en forskel. 

  • Husleder Flemming Hagen Gregersen – flemg@rudersdal.dk   
  • Cafémedarbejder Tina Løvenaa – tilo@rudersdal.dk

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede drift og koordinering af aktiviteter i Bakkehuset i og med udgangspunkt i Bakkehuset, f.eks. udvikling af programindhold, ansættelse af trænere, organisering af frivillige, politik for medlemskab, organisering af frivillige i arbejdsgrupper, cafédriften, udlejning af huset, foreningens økonomi, fastsættelse af åbningstider og samarbejdet med Rudersdal kommune. Bestyrelsen har et tæt samarbejde med den af kommunen ansatte husleder.

Huslederen har ansvaret for den daglige drift af huset gennem et nært samarbejde med bestyrelsen, ansatte, arbejdsgrupper og frivillige. Huslederen har derudover den løbende og strukturerede kontakt til Rudersdals kommunes Social og Sundhedsområde og kommunens øvrige aktivitetscentre.

Cafémedarbejderne har det professionelle ansvar for den daglige drift af caféen, herunder menuplanlægning og indkøb i respekt for kommunens sundhedspolitik og i samarbejde med cafégruppen og huslederen